Biuro Syndyka CM Audit Spółka z o.o. zajmuje się 

1) doradztwem restrukturyzacyjnym z wykorzystaniem instytucji Prawa restrukturyzacyjnego

2) sporządzaniem wniosków do Sądu Upadłosciowego o upadłość konsumencką