Stanisław Świdroń pełni funcję syndyka w postępowaniach: